Informatie en Wedstrijdreglement

 1. De competitie is toegankelijk voor bedrijven/ploegen gevestigd in België of in Luxemburg.
 2. Een ploeg bestaat uit twee amateur spelers (min.25 jaar), die elk een handicap tussen 0 en 28 kunnen verantwoorden, dit zowel voor dames als heren.
  De ploeg telt minstens één lid van het inschrijvend bedrijf, dewelke met een collega van het bedrijf zal spelen, of met een genodigde
  (zaakrelatie, klant, leverancier…)
 3. 18 holes volgens de formule ‘4 Ball Better-Ball Stableford’
 4. Volgende prijzen worden er voorzien; 8 ploeg prijzen netto en 1 brutto, en 7 individuele prijzen. De waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer zal de 5. vooropgestelde limiet volgens regel 3-2 van het Amateur Statuus niet overschrijden.
 5. De organisatoren kunnen het reglement van de competitie op ieder ogenblik aanpassen.
 6. De Inter-Company Privilege heeft volgend goedkeurings nummer van de Koninglijke Belgische Golf Federatie.
 7. Kost van inschrijving 485€ btw inbegrepen per ploeg  – betalingen liefst via overschrijving op nummer IBAN BE28 0016 8882 0520.